Pytanie

Długie włosy utknęły w głowicach golących. Jak mogę je stamtąd usunąć?

Odpowiedź

W celu usunięcia długich włosów zalecamy umycie urządzenia pod bieżącą wodą.

Jeżeli jakieś włosy wciąż znajdują się w głowicach golących, odczep głowice golące, odkręcając pokrętło w lewo i usuwając element zabezpieczający.

Czyść oddzielnie każdy nożyk i osłonkę stroną szczoteczki z krótkim włosiem.

Nie czyść więcej niż jeden nożyk i jedną osłonkę na raz, ponieważ tworzą one dopasowane zestawy.

Przypadkowe pomieszanie nożyków i osłonek może spowodować, że urządzenie odzyska optymalną skuteczność golenia dopiero po kilku tygodniach.

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?