Vraag

Het rode indicatielampje (lampje van de automatische uitschakelfunctie) knippert.

Antwoord

De automatische uitschakelfunctie is geactiveerd. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld na 30 seconden in horizontale stand en na 8 minuten in verticale stand.

Til het strijkijzer op of beweeg het even heen en weer om de automatische uitschakelfunctie te deactiveren. Het rode lampje gaat dan uit.

Als het geeloranje indicatielampje aan gaat, wacht dan tot het lampje uit gaat voor u begint te strijken.

Zie 'Automatische uitschakeling' in hoofdstuk 'Functies' in de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?