Vraag

De netspanning levert geen stroom wanneer het apparaat is ingeschakeld of wanneer het wordt gebruikt. Zorgt het apparaat voor een stroomstoring?

Antwoord

Stap 1: controleer of de stekker goed in het stopcontact is gestoken en of er niet te veel apparaten zijn aangesloten op hetzelfde stopcontact. De storing kan worden veroorzaakt door overbelasting van de netspanning.

Stap 2: controleer het netsnoer van het strijkijzer op zichtbare beschadigingen (bijv. knikken, beschadiging van de snoerbescherming). Verwijder de andere apparaten en zet het apparaat weer aan. 

Stap 3: Als de netspanning opnieuw geen stroom levert, neem dan contact op met een Philips-vertegenwoordiger voor hulp.

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?