Vraag

Er komt geluid uit de stoomgenerator tijdens het strijken. Is dit normaal?

Antwoord

De stoomgenerator produceert verschillende soorten geluiden:

1. Geluid van de voet
Dit is een vibrerend geluid dat onregelmatig of telkens wanneer de stoomhendel (GC76xx) wordt gebruikt, hoorbaar is.

Het geluid wordt veroorzaakt door water dat van het waterreservoir naar de stoomgenerator wordt geleid. Dit is normaal.

U kunt het geluid desgewenst verminderen door de stoomgenerator niet op een hard oppervlak te plaatsen. U kunt ook een stuk zacht materiaal, zoals een doek, onder de stoomgenerator leggen.

2. Geluid van het strijkijzer
Dit is een suizend geluid dat hoorbaar is wanneer er stoom uit de zoolplaat komt.

Dit is normaal bij stoomgenerators met hogedrukstoom.

U kunt de hoeveelheid stoom verlagen door een lage stoomstand of de ECO-stand te selecteren.

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?