Întrebare

Ledul verde este aprins continuu, ce înseamnă acest lucru?

Răspuns

Înseamnă că aparatul de ras se încarcă. Atunci când ledul începe să clipească, bateria este încărcată complet.

Răspunde acest document la întrebarea dvs.?

Da Nu Necesită probă

Comentariile dvs. vor fi utilizate numai pentru îmbunătăţirea listei de întrebări frecvente. Dacă doriţi să contactaţi un reprezentant Philips, vă rugăm să utilizaţi opţiunile de contactare din pagina de asistenţă pentru produs.