Întrebare

Ledul verde începe să clipească, ce înseamnă acest lucru?

Răspuns

Acest lucru înseamnă că bateria este complet încărcată.

Răspunde acest document la întrebarea dvs.?

Da Nu Necesită probă

Comentariile dvs. vor fi utilizate numai pentru îmbunătăţirea listei de întrebări frecvente. Dacă doriţi să contactaţi un reprezentant Philips, vă rugăm să utilizaţi opţiunile de contactare din pagina de asistenţă pentru produs.