Pytanie

Długie włosy utknęły w głowicach golących. Jak mogę je stamtąd usunąć?

Odpowiedź

Odczep głowice golące, odkręcając pokrętło w lewo i usuwając element zabezpieczający.

Czyść oddzielnie każdy nożyk i osłonkę stroną szczoteczki z krótkim włosiem, aby usunąć włosy.

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?