Pytanie

Jak wyjmować i wkładać moduł parzenia?

Odpowiedź

Aby wyjąć moduł parzenia z urządzenia, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 1. Wyłącz urządzenie.
 2. Zamknij klapkę serwisową i wysuń szufladę na fusy kawowe.
 3. Aby wyjąć moduł parzenia, naciśnij przycisk PUSH i wyjmij moduł, trzymając go za uchwyt. 


Jak umieścić moduł parzenia w pozycji spoczynkowej i wsunąć go z powrotem do urządzenia. 
Ważne!
Jeśli moduł parzenia nie znajduje się w pozycji spoczynkowej, nie można go umieścić z powrotem w urządzeniu.

 1. Dźwignia musi dotykać podstawy modułu. Jeśli tak nie jest, należy ją ustawić w prawidłowym położeniu,
 2. aby groty obu strzałek z boku modułu parzenia były wyrównane.
 3. Sprawdź, czy zaczep blokujący z boku modułu parzenia znajduje się w prawidłowym położeniu (do góry). Zaczep znajduje się w niewłaściwym położeniu, jeśli skierowany jest w dół. Ustaw zaczep prawidłowo, przesuwając go w górę, aż usłyszysz „miękki” odgłos kliknięcia.
 4. Wsuń moduł parzenia do urządzenia.
 5. Włóż szufladę na fusy kawowe z tacką ociekową z powrotem do urządzenia i zamknij klapkę serwisową.

 

Jeśli nadal nie można usunąć lub umieścić z powrotem modułu parzenia, wykonaj następujące czynności:

 1. Włóż szufladę na fusy kawowe z powrotem do urządzenia i zamknij klapkę serwisową. Nie zainstalowano modułu parzenia
 2. Naciśnij wyłącznik, a następnie włącz urządzenie. Urządzenie automatycznie ustawi przekładnię w położeniu początkowym, jeśli występuje niedopasowanie przekładni.
 3. Naciśnij wyłącznik, a następnie wyłącz urządzenie.
 4. Wyjmij tackę ociekową i szufladę na fusy kawowe i otwórz klapkę serwisową.
 5. Sprawdź, czy moduł parzenia jest ustawiony w pozycji spoczynkowej (patrz instrukcje powyżej) i wsuń go do urządzenia, aż zatrzaśnie się w odpowiedniej pozycji. Nie naciskaj przycisku „PUSH” podczas wsuwania modułu.
 6. Włóż szufladę na fusy kawowe z tacką ociekową z powrotem do urządzenia i zamknij klapkę serwisową.

 

Następujące filmy przedstawiają sposób wyjmowania i wkładania jednostki zaparzającej. 
Nawet jeśli na filmie pokazano inny model urządzenia, procedura w przypadku ekspresu Syntia jest identyczna.

 

  

 

 

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?