Pytanie

Na wyświetlaczu jest widoczna ikona z 3 kółkami wewnątrz trójkąta. Co to oznacza?

Odpowiedź

Ten sygnał przypomina o konieczności wymiany głowic golących golarki. Nowe głowice golące umożliwiają dalsze korzystanie z golarki w optymalny sposób.
Rodzaj sygnału przypomnienia w danej golarce zależy od modelu. Niektóre golarki emitują sygnał dźwiękowy, a w innych na wyświetlaczu pojawia się migający symbol głowicy golącej. Istnieją również modele, które w tym samym czasie emitują sygnał dźwiękowy i wyświetlają symbol przypomnienia.

Resetowanie sygnału przypomnienia:
sygnał przypomnienia jest powtarzany podczas kolejnych 7–10 cykli golenia, w zależności od modelu.
W przypadku niektórych modeli maszynkę można zresetować. Naciśnij i przytrzymaj wyłącznik przez około 10 sekund.

Jeśli symbol głowicy golącej jest wyświetlany wraz z wykrzyknikiem („!”) i symbolem kranu, oznacza to, że głowice golące są zablokowane. W takim przypadku należy wyczyścić głowice golące lub wymienić je. (Uwaga: tylko niektóre modele mają tę funkcję)

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?