Pytanie

Wskaźnik na panelu sterowania ekspresu miga. Co robić?

Odpowiedź

Na panelu sterowania znajduje się kilka wskaźników. Natura komunikatów i możliwe rozwiązania zależą od tego, który wskaźnik świeci i w jaki sposób. Wskaźniki mogą świecić światłem ciągłym albo migać szybko lub powoli. W poniższej tabeli opisano znaczenie poszczególnych sygnałów świetlnych i działania, które należy podjąć w przypadku ich wystąpienia.Szybkie miganie
Zadziałała funkcja ochrony przed przegrzaniem. Nie można parzyć kawy.
Należy najpierw nalać z ekspresu trochę gorącej wody.
1. Nalej wody do zbiornika.
2. Umieść naczynie pod dozownikiem gorącej wody/pary lub przystawką pannarello.
3. Ustaw pokrętło regulacji w położeniu „”. Urządzenie się nagrzeje i po kilku sekundach zacznie nalewać gorącą wodę.
4. Aby przerwać nalewanie gorącej wody, ustaw pokrętło regulacji z powrotem w położeniu „”.


miga szybko, a świeci światłem ciągłym
Należy usunąć kamień z urządzenia zgodnie z wersją 2.1 procedury usuwania kamienia.
Postępuj zgodnie z instrukcjami procedury usuwania kamienia w wersji 2.1. Instrukcje można znaleźć poniżej (łącze „Powiązane artykuły”).

 
Wolne miganie
Trwa programowanie ilości kawy do zaparzenia w ekspresie.
Naciśnięto i przytrzymano przycisk „” lub „” w celu zaprogramowania ilości kawy. Zwolnij przycisk po uzyskaniu żądanej ilości kawy. 


Świecenie światłem ciągłym
Niski poziom wody. Nalej świeżej wody do zbiornika. Po umieszczeniu w urządzeniu pełnego zbiornika wody wskaźnik zgaśnie.


Świecenie światłem ciągłym 
1. Lejek na ziarna kawy jest pusty. Wsyp ziarna kawy do lejka i ponów procedurę.
2. Szuflada na fusy kawowe jest pełna. Opróżnij szufladę na fusy kawowe przy włączonym urządzeniu. Jeśli szuflada jest opróżniana w czasie, gdy urządzenie jest wyłączone, licznik cyklów parzenia kawy nie jest resetowany. Przed umieszczeniem szuflady z powrotem w urządzeniu poczekaj, aż wskaźnik „” zacznie migać.


Wolne miganie
1. Nie zainstalowano modułu parzenia/szuflady na fusy kawowe.
Upewnij się, że wszystkie elementy urządzenia zostały włożone i prawidłowo zamknięte. Dodatkowe instrukcje wkładania modułu parzenia zawiera zamieszczony poniżej film (łącze „Powiązane artykuły”).
2. Klapka serwisowa jest otwarta. Upewnij się, że klapka serwisowa jest zamknięta prawidłowo.
3. Pokrętło regulacji nie znajduje się w położeniu umożliwiającym pracę urządzenia. Upewnij się, że pokrętło regulacji znajduje się w położeniu odpowiednim do zamierzonej czynności.


Szybkie miganie (i brak rozpoczęcie procedury usuwania kamienia)
Wewnętrzny obwód wody jest pusty i należy go napełnić, nalewając gorącą wodę. Nalewanie należy kontynuować, aż z dozownika pary/przystawki pannarello zacznie się wydobywać ciągły strumień wody.
1. Nalej wody do zbiornika.
2. Umieść naczynie pod dozownikiem gorącej wody/pary lub przystawką pannarello.
3. Ustaw pokrętło regulacji w położeniu „” i poczekaj (kilka minut), aż z dozownika pary zacznie się wydobywać ciągły strumień wody.
4. Gdy wskaźnik „” zacznie powoli migać, ustaw pokrętło z powrotem w położeniu „”.
5. Ekspres ponownie się nagrzewa. Wskaźnik „” zacznie powoli migać.


Szybkie miganie (po włączeniu lub przerwaniu procedury usuwania kamienia w wersji 2.1)
Uwaga: dotyczy tylko procedury usuwania kamienia w wersji 2.1.
1. Trwa proces usuwania kamienia. Ukończ procedurę bez przerw. Instrukcje można znaleźć poniżej (łącze „Powiązane artykuły”).
2. Procedura usuwania kamienia została przerwana lub nie ukończono jej zgodnie z instrukcją. Jeśli procedura została zablokowana lub przerwana na skutek odłączenia urządzenia od zasilania, wykonaj instrukcje z artykułu „Nie mogę ukończyć procedury usuwania kamienia. Wskaźnik ostrzegawczy cały czas miga” poniżej (łącze „Powiązane artykuły”).


miga szybko, a jeden z pozostałych wskaźników świeci światłem ciągłym lub miga powoli.
Uwaga:
dotyczy tylko procedury usuwania kamienia w wersji 2.1.
1. Trwa procedura usuwania kamienia. Ukończ procedurę bez przerw. Postępuj zgodnie z instrukcjami procedury usuwania kamienia w wersji 2.1. zamieszczonej poniżej (łącze „Powiązane artykuły”).
2. Jeśli procedura została zablokowana lub przerwana na skutek odłączenia urządzenia od zasilania, wskaźniki będą szybko migać, a korzystanie z urządzenia będzie niemożliwe. Odłącz urządzenie od zasilania i wykonaj instrukcje z artykułu „Nie mogę ukończyć procedury usuwania kamienia. Wskaźnik ostrzegawczy cały czas miga” poniżej (łącze „Powiązane artykuły”).


Miganie w lewo
Ekspres wykonuje cykl płukania i samoczyszczenia.
Nie są wymagane żadne działania. Urządzenie ukończy cykl płukania i samoczyszczenia automatycznie.


Miganie na przemian
Wystąpiła awaria modułu parzenia. Spróbuj ponownie zaparzyć espresso lub kawę.


Miganie jednoczesne
Urządzenie jest uszkodzone.
Wyłącz urządzenie. Po 30 sekundach włącz je ponownie. Powtórz te czynności 2–3 razy. Jeśli urządzenie NIE URUCHOMI SIĘ, skontaktuj się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips Saeco. Strona z danymi kontaktowymi

 

Załączniki

Nazwa pliku
Rozmiar pliku
Data pliku
Język
424KB
2013-10-28
niemiecki
431KB
2013-10-28
Angielski (US)

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?