Pytanie

Wskaźnik na panelu sterowania ekspresu miga. Co robić?

Odpowiedź

Na panelu sterowania znajduje się kilka wskaźników. Natura komunikatów i możliwe rozwiązania zależą od tego, który wskaźnik świeci i w jaki sposób. Wskaźniki mogą świecić światłem ciągłym albo migać szybko lub powoli. W poniższej tabeli opisano znaczenie poszczególnych sygnałów świetlnych i działania, które należy podjąć w przypadku ich wystąpienia.

 

 

Wskaźnik usuwania kamienia

 • Wolne miganie: 
  • Ekspres należy oczyścić z kamienia. Do urządzenia mają zastosowanie dwie procedury usuwania kamienia: wersje 2.1 i 1.0. Najpierw należy sprawdzić, która wersja jest odpowiednia dla posiadanego urządzenia. Szczegółową pomoc w tym zakresie można znaleźć w powiązanym artykule „Jak rozpoznać, którą wersję procedury usuwania kamienia zastosować w ekspresie Odea” poniżej.
  • Jeśli wskaźnik usuwania kamienia miga po przeprowadzeniu procesu usuwania kamienia: Wykonaj instrukcje zawarte w poniższym artykule „Nie mogę ukończyć procedury usuwania kamienia. Wskaźnik ciągle miga. Co robić?” 

 

Wskaźnik ostrzegawczy

 • Świecenie światłem ciągłym:
  • Lejek na ziarna kawy jest pusty. Napełnij lejek ziarnami kawy i ponownie rozpocznij cykl parzenia.
  • Zbiorniczek wody jest pusty. Nalej świeżej wody do zbiornika.
  • Tacka ociekowa/szuflada na fusy kawowe jest pełna i trzeba ją opróżnić. Opróżnij szufladę na fusy kawowe przy włączonym urządzeniu. Urządzenie wykrywa opróżnienie szuflady i resetuje sygnał jej zapełnienia tylko wówczas, gdy jest włączone. 
 • Wolne miganie (raz na sekundę):
  • Klapka serwisowa jest otwarta lub nieprawidłowo zamknięta.
  • Nie zainstalowano modułu parzenia lub moduł został zainstalowany nieprawidłowo. Wyjmij moduł parzenia, a następnie wyczyść i nasmaruj go. Umieść go z powrotem w urządzeniu. W przypadku problemów z instalowaniem lub wyjmowaniem modułu parzenia, postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi poniżej w części „Jak wyjmować i wkładać moduł parzenia?” (łącze „Powiązane artykuły”).
  • Wskaźnik szuflady na fusy kawowe nie została włożona lub została włożona nieprawidłowo.
  • Pokrywka lejka na ziarna kawy nie została prawidłowo założona. Pokrywkę jest wyposażona w magnetyczne zamknięcie. Ze względów bezpieczeństwa proces mielenia rozpocznie się dopiero po prawidłowym zamknięciu tacy.
  • Pokrętło pary/gorącej wody nie zostało prawidłowo ustawione w odpowiednim położeniu. 
 • Szybkie miganie (10 razy na sekundę):
  • Obwód wody należy odpowietrzyć. W przypadku problemów z odpowietrzeniem ekspresu, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w poniższym artykule „Jak odpowietrzać ekspres Odea” (łącze „Powiązane artykuły”).

 

Wskaźnik temperatury

 • Świecenie światłem ciągłym:
  • Ekspres do kawy jest gotowy do użycia. 
 • Wolne miganie (raz na sekundę)
  • Ekspres do kawy jest w trybie gotowości. Po 30 minutach braku aktywności urządzenie przejdzie w trybie gotowości, bojler przestanie się nagrzewać, a wszystkie wskaźniki z wyjątkiem wskaźnika temperatury, który będzie powoli migał, wyłączą się. Aby ponownie włączyć urządzenie, wystarczy nacisnąć przycisk parzenia. Jeśli obwód będzie zimny, w ekspresie zostanie przeprowadzony cykl płukania. 
 • Miga
  • Ekspres do kawy podgrzewa się. Poczekaj, aż wskaźnik zaświeci światłem ciągłym. 
 • Szybkie miganie (10 razy na sekundę):
  • Ekspres jest zbyt nagrzany. Wylej nieco wody, aby umożliwić spadek temperatury w ekspresie.

 

Wskaźnik szuflady na fusy kawowe

 • Świecenie światłem ciągłym:
  • Szuflada na fusy kawowe jest pełna i trzeba ją opróżnić.
   Uwaga: szufladę na fusy kawowe należy zawsze opróżniać, gdy ekspres jest włączony. Jeśli szuflada na fusy kawowe jest opróżniana w czasie, gdy urządzenie jest wyłączone, licznik cyklów parzenia kawy nie jest resetowany. W takim przypadku wskaźnik, który informuje o konieczności opróżnienia szuflady na fusy kawowe, może świecić nawet wtedy, gdy szuflada nie jest pełna.

 

Wskaźnik szuflady na fusy kawowe i wskaźnik usuwania kamienia:

 • Miganie na przemian
  • Nastąpiła awaria ekspresu i gorąca woda oraz para nie mogą wydobywać się z urządzenia; nie można zaparzyć espresso. Wyłącz urządzenie, odczekaj 30 sekund i włącz je ponownie. Powtórz te czynności 2–3 razy. Jeśli urządzenie NIE URUCHOMI SIĘ, skontaktuj się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips Saeco.Strona z danymi kontaktowymi

 

 

 

 

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?