Pytanie

Jak usuwać kamień z ekspresu Syntia?

Odpowiedź

Kamień gromadzi się wewnątrz urządzenia podczas użytkowania. Należy go regularnie usuwać, ponieważ może on zablokować obieg wody i obieg kawy w ekspresie. Informacja o konieczności usunięcia kamienia jest wyświetlana na wyświetlaczu urządzenia.

Gdy na wyświetlaczu pojawia się symbol usuwania kamienia, z urządzenia należy usunąć kamień. 

Uwaga: do usuwania kamienia nie wolno używać octu.
Kamień należy usuwać za pomocą specjalnego środka Philips/Saeco przeznaczonego do tego celu. Można go zakupić w sklepie internetowym (Sklep internetowy) lub u lokalnego sprzedawcy.

Instrukcja usuwania kamienia: 
Proces usuwania kamienia trwa około 35 minut i składa się z trzech cykli: 1 cyklu usuwania kamienia i 2 cykli płukania.
Uwaga: po rozpoczęciu procedury usuwania kamienia trzeba ją przeprowadzić do końca. 


Przed rozpoczęciem cyklu usuwania kamienia sprawdź, czy:

 • Tacka ociekowa jest pusta.
 • Masz pod ręką duże naczynie (ok. 1 l) do zebrania wody podczas usuwania kamienia.
 • Ze zbiornika został usunięty dodatkowy filtr wody (INTENZA+). (jeśli ma zastosowanie)
 • Przystawka pannarello/moduł cappuccinatore zostały zdjęte. (jeśli ma zastosowanie) 

Cykl usuwania kamienia:

 1. Ustaw przełącznik w położeniu „” i włącz urządzenie. Odczekaj, aż urządzenie zakończy płukanie i nagrzeje się.
 2. Wyjmij zbiornik wody, opróżnij go i wlej do niego całą butelkę środka do usuwania kamienia Saeco. Napełnij zbiornik świeżą wodą do poziomu oznaczonego symbolem MAX i umieść go ponownie w urządzeniu.
 3. Umieść naczynia pod dozownikiem gorącej wody/pary i kranikiem.
 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „” przez około 5 sekund. Zwolnij przycisk, kiedy na wyświetlaczu pojawi się ekran początkowy procedury usuwania kamienia. 


   
 5. Naciśnij przycisk „”, aby potwierdzić uruchomienie cyklu usuwania kamienia.
  Uwaga: po rozpoczęciu procedury usuwania kamienia trzeba ją przeprowadzić do końca.
 6. Urządzenie zacznie wylewać roztwór przez kranik. Proces zajmie około 10 minut. Informacja o postępie będzie widoczna na wyświetlaczu.
 7. Kiedy na wyświetlaczu pojawi się symbol przełącznika, ustaw przełącznik w położeniu „”. Urządzenie zacznie wylewać roztwór przez dozownik pary. Proces zajmie około 10 minut.
 8. Kiedy na wyświetlaczu pojawi się symbol przełącznika, ustaw przełącznik w położeniu „”. Pierwszy cykl płukania:

 1. Na wyświetlaczu pojawi się symbol „”. Wypłucz zbiornik wody, napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX i umieść go ponownie w urządzeniu. Wskaźnik „” wyłączy się.
 2. Umieść naczynia pod dozownikiem gorącej wody/pary i kranikiem.
 3. Kiedy na wyświetlaczu pojawi się symbol przełącznika, ustaw przełącznik w położeniu „”. Niewielka ilość wody zacznie się wydobywać z dozownika pary.
 4. Kiedy na wyświetlaczu pojawi się symbol przełącznika, ustaw przełącznik w położeniu „”. Woda zacznie się wydobywać z kranika. 


   
 5. Kiedy na wyświetlaczu pojawi się symbol przełącznika, ustaw przełącznik w położeniu „”. Niewielka ilość wody zacznie się wydobywać z dozownika pary.
 6. Kiedy na wyświetlaczu pojawi się symbol przełącznika, ustaw przełącznik w położeniu „”. Drugi cykl płukania:

 1. Na wyświetlaczu pojawi się symbol „”. Wypłucz zbiornik wody, napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX i umieść ponownie w urządzeniu. Wskaźnik „” wyłączy się.
 2. Kiedy na wyświetlaczu pojawi się symbol przełącznika, ustaw przełącznik w położeniu „”. Woda zacznie się wydobywać z dozownika ekspresu. Informacja o postępie będzie widoczna na wyświetlaczu.
 3. Kiedy na wyświetlaczu pojawi się symbol przełącznika, ustaw przełącznik w położeniu „”.
 4. Na wyświetlaczu pojawi się symbol „”. Wypłucz zbiornik wody, napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX i umieść ponownie w urządzeniu. Wskaźnik „” zgaśnie i na wyświetlaczu pojawi się symbol END.
 5. Naciśnij przycisk „”, aby zakończyć cykl usuwania kamienia.
  Ważne: jeśli zbiornik wody nie został napełniony do poziomu MAX między cyklami płukania, symbol END nie pojawi się. W tej sytuacji należy wykonać jeszcze jeden cykl płukania. Powtórz czynności od 15 do 18, aż pojawi się symbol END.
 6. Urządzenie automatycznie rozpocznie cykl podgrzewania i płukania.
 7. Wyczyść tackę ociekową i inne części.
 8. Ekspres do kawy będzie gotowy do użycia. 

 

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?