Pytanie

Nie mogę ukończyć procedury usuwania kamienia. Wskaźnik ostrzegawczy ciągle miga.

Odpowiedź

Dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy rozpoczęto usuwanie kamienia z urządzenia w ramach procedury w wersji 2.1. 

Jeśli przerwano procedurę usuwania kamienia 2.1 poprzez odłączenie urządzenia od zasilania lub nie ukończono wszystkich kroków, wskaźnik ostrzegawczy „” będzie szybko migać i nie będzie można korzystać z urządzenia. 
Aby urządzenie było znów gotowe do użytku, należy ponownie rozpocząć procedurę usuwania kamienia zgodnie z poniższymi instrukcjami i wykonać wszystkie czynności, aby ją ukończyć.


Jak ponownie uruchomić procedurę usuwania kamienia w wersji 2.1.
!
Ważne jest, aby wykonać wszystkie czynności przewidziane przez procedurę usuwania kamienia w wersji 2.1 — do samego końca. W przeciwnym razie procedura zostanie zablokowana. 
Proces usuwania kamienia trwa ok. 30 minut i składa się z trzech podstawowych cykli: 1 cyklu usuwania kamienia i 2 cykli płukania.

 1. Wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.
 2. Opróżnij tackę ociekową.
 3. Napełnij zbiornik świeżą wodą do poziomu MAX.
 4. Ustaw pokrętło regulacji w położeniu „”.
 5. Włóż wtyczkę urządzenia do gniazdka elektrycznego.
 6. Umieść duże naczynie pod dozownikiem gorącej wody/pary.
 7. Naciśnij wyłącznik, aby włączyć urządzenie.
  Urządzenie automatycznie rozpocznie nalewanie środka do usuwania kamienia/wody na tackę ociekową w kilkuminutowych odstępach. Nalewanie nie będzie się odbywać przez dozownik gorącej wody/pary. Potrwa to około 5 minut. Czerwony wskaźnik ostrzegawczy „” zacznie szybko migać i będzie migać przez cały czas trwania procedury usuwania kamienia. Poczekaj, aż zaświeci się zielony wskaźnik „”. 

   
 8. Kiedy zaświeci się zielony wskaźnik „”, ustaw pokrętło regulacji w położeniu „”.
 9. Po około minucie urządzenie rozpocznie nalewanie w jednominutowych odstępach przez dozownik gorącej wody/pary aż do opróżnienia zbiornika wody. Potrwa to około 15 minut.
 10. Gdy zielony wskaźnik „” zacznie powoli migać, ustaw pokrętło regulacji w położeniu „”. Zielony wskaźnik „” zaświeci się.
 11. Opróżnij duże naczynie i tackę ociekową i umieść je z powrotem na miejscach.Pierwszy cykl płukania:

 1. Wypłucz zbiornik wody i napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX. Umieść zbiornik z powrotem w urządzeniu.
 2. Kiedy zaświeci się zielony wskaźnik „”, ustaw pokrętło regulacji w położeniu „”. Obwody wewnętrzne urządzenia zostaną zalane.
 3. Następnie zielony wskaźnik „” zacznie powoli migać. Ustaw pokrętło regulacji w położeniu „”.
 4. Z wnętrza urządzenia wydostanie się woda na tackę ociekową. Nalewanie nie będzie się odbywać przez dozownik gorącej wody/pary.
 5. Kiedy zaświeci się zielony wskaźnik „”, ustaw pokrętło regulacji w położeniu „”. Woda zacznie się wydobywać z dozownika gorącej wody/pary aż do opróżnienia zbiornika.
 6. Następnie zielony wskaźnik „” zacznie powoli migać. Ustaw pokrętło regulacji w położeniu „”. Zaświeci się czerwony wskaźnik „”. 

   Drugi cykl płukania:

 1. Opróżnij duże naczynie i tackę ociekową i umieść je z powrotem na miejscach.
 2. Wypłucz zbiornik wody i napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX. Umieść zbiornik z powrotem w urządzeniu.
 3. Kiedy zaświeci się zielony wskaźnik „”, ustaw pokrętło regulacji w położeniu „”.
 4. Woda zacznie się wydobywać z dozownika gorącej wody/pary aż do opróżnienia zbiornika.
 5. Następnie urządzenie wyłączy się. Czerwony wskaźnik „” zgaśnie. Ustaw pokrętło regulacji w położeniu „”.
 6. Opłucz tackę ociekową i umieść ją z powrotem w urządzeniu. Zainstaluj z powrotem w urządzeniu przystawkę pannarello/moduł cappuccinatore oraz filtr wody INTENZA+ (jeśli były wcześniej zainstalowane).
 7. Wypłucz zbiornik wody i napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX. Umieść zbiornik z powrotem w urządzeniu.
 8. Włącz urządzenie, aby zaparzyć kawę.

 

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?