Pytanie

Na wyświetlaczu ekspresu Syntia pojawia się kod błędu. Co zrobić?

Odpowiedź

Jeśli kod błędu (E01/E03/E04/E05/E14) jest widoczny na wyświetlaczu, sprawdź poniższe rozwiązania. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, zapisz kod błędu i skontaktuj się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta (Strona z danymi kontaktowymi), a następnie podaj kod błędu).

E01 (młynek zablokowany):
Partia zmielonej kawy blokuje lejek kawy wewnątrz urządzenia, ponieważ nie może zostać przesłana do modułu parzenia. W celu odblokowania młynka należy wyjąć moduł parzenia i wyczyścić lejek kawy uchwytem łyżki. Położenie lejka kawy — patrz ilustracja 4.

 1. Wyłącz urządzenie.
 2. Wyjmij szufladę na fusy kawowe i otwórz klapkę serwisową.
 3. Naciśnij przycisk PUSH i wyjmij moduł parzenia.
 4. Dokładnie wyczyść lejek kawy uchwytem łyżki.
 5. Dokładnie wypłucz moduł parzenia w letniej wodzie i ostrożnie wyczyść górny filtr. Pozostaw moduł parzenia do naturalnego, dokładnego wyschnięcia.
 6. Wyczyść wnętrze urządzenie. Umieść moduł parzenia i szufladę na fusy kawowe z powrotem w urządzeniu.
  Ważne! Jeśli moduł parzenia nie znajduje się w pozycji spoczynkowej, nie można go umieścić z powrotem w urządzeniu. Informacje dotyczące ustawiania modułu parzenia w pozycji spoczynkowej znajdują się poniżej, w części E03/E04 (moduł parzenia).
 7. Zamknij klapkę serwisową.

 

 E03/E04 (moduł parzenia):
Moduł parzenia jest zablokowany lub znajduje się w niewłaściwym położeniu. Wyjmij moduł parzenia, a następnie wyczyść i nasmaruj go. Włóż moduł parzenia z powrotem.
Ważne! Jeśli moduł parzenia nie znajduje się w pozycji spoczynkowej, nie można go umieścić z powrotem w urządzeniu.
Jak umieścić moduł parzenia w pozycji spoczynkowej i wsunąć go z powrotem do urządzenia.

 1. Dźwignia musi dotykać podstawy modułu. Jeśli tak nie jest, należy ją ustawić w prawidłowym położeniu,
 2. aby groty obu strzałek z boku modułu parzenia były wyrównane.
 3. Sprawdź, czy zaczep blokujący z boku modułu parzenia znajduje się w prawidłowym położeniu (do góry). Zaczep znajduje się w niewłaściwym położeniu, jeśli skierowany jest w dół. Ustaw zaczep prawidłowo, przesuwając go w górę, aż usłyszysz „miękki” odgłos kliknięcia.
 4. Wsuń moduł parzenia do urządzenia.
 5. Włóż szufladę na fusy kawowe z tacką ociekową z powrotem do urządzenia i zamknij klapkę serwisową. 

Jeśli nadal nie można usunąć lub umieścić z powrotem modułu parzenia, wykonaj następujące czynności:

 1. Włóż szufladę na fusy kawowe z tacką ociekową z powrotem do urządzenia i zamknij klapkę serwisową. Nie zainstalowano modułu parzenia.
 2. Naciśnij wyłącznik, a następnie włącz urządzenie. Urządzenie automatycznie ustawi przekładnię w położeniu początkowym, jeśli występuje niedopasowanie przekładni.
 3. Komunikat o błędzie „brak modułu parzenia” pojawi się na wyświetlaczu.
 4. Naciśnij wyłącznik, a następnie wyłącz urządzenie.
 5. Wyjmij szufladę na fusy kawowe i otwórz klapkę serwisową.
 6. Sprawdź, czy moduł parzenia jest ustawiony w pozycji spoczynkowej (patrz instrukcje powyżej) i wsuń go do urządzenia, aż zatrzaśnie się w odpowiedniej pozycji. Nie naciskaj przycisku „PUSH” podczas wsuwania modułu.
 7. Włóż szufladę na fusy kawowe z tacką ociekową z powrotem do urządzenia i zamknij klapkę serwisową. 

 

 
E05 (miernik przepływu/bojler/pompka):
Kiedy do systemu dostanie się powietrze, urządzenie automatycznie spróbuje rozwiązać ten problem, zalewając system. W przypadku niepowodzenia na wyświetlaczu pojawi się kod błędu 05. Poniższe rozwiązania mogą pomóc w ręcznym usunięciu powietrza z systemu.

 1. Kilkakrotnie wyjmij i włóż ponownie zbiornik wody przy włączonym urządzeniu. Upewnij się, że zbiornik wody został włożony prawidłowo.
 2. Jeśli w zbiorniku wody znajduje się filtr, wyjmij filtr, a następnie włącz urządzenie.

 


E14 (przegrzanie się urządzenia):

Gdy na wyświetlaczu jest widoczny kod błędu 14, oznacza to, że urządzenie przegrzało się.

 1. Wyłącz urządzenie i odczekaj godzinę, aż ostygnie. Po włączeniu po upływie godziny urządzenie będzie ponownie działać prawidłowo.
  Jeśli na wyświetlaczu pojawi się błąd E15, urządzenie należy wysłać do serwisu. 

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?