Pytanie

Dlaczego tacka ociekowa napełnia się tak szybko?

Odpowiedź

Tacka ociekowa może napełniać się szybko. Nie jest to usterka. Podczas eksploatacji obwody w urządzeniu są płukane wodą, która automatycznie spływa na tackę ociekową. Płukanie zapewnia optymalną pracę urządzenia. Opróżniaj i czyść tackę ociekową za każdym razem po ukazaniu się na pokrywce wskaźnika jej zapełnienia.

Szybkość zapełniania się tacki ociekowej zależy od częstotliwości korzystania z urządzenia. Podczas korzystania z urządzenia woda może ściekać do tacki z różnych powodów. 

  1. Po zaparzeniu filiżanki kawy niewielka ilość wody spływa z modułu parzenia bezpośrednio na tackę ociekową. W przypadku spieniania mleka ilość wody przedostającej się na tackę ociekową będzie nieco większa, ponieważ jest wytwarzana większa ilość pary. 

  2. Na tacce ociekowej zbiera się również woda wydostająca się z kranika dozownika podczas cykli automatycznego płukania i samoczyszczenia, a także kawa rozlana podczas parzenia.
    Wskazówka: Aby zapobiec przedostawaniu się wody na tackę ociekową podczas płukania, można umieścić filiżankę pod kranikiem dozownika w celu zebrania wody wydostającej się z kranika dozownika podczas cykli automatycznego płukania i samoczyszczenia.

 

 Wskaźnik zapełnienia tacki ociekowej

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?