Pytanie

Dlaczego nie mogę połączyć urządzenia GranBaristo Avanti z aplikacją Saeco Avanti?

Odpowiedź

Sprawdź najpierw następujące ustawienia ekspresu do kawy GranBaristo Avanti i tabletu.

Ekspres:

 1. Jeśli używasz ekspresu po raz pierwszy: przed skonfigurowaniem połączenia Bluetooth upewnij się, że najpierw wykonano kroki opisane w części dotyczącej korzystania z ekspresu po raz pierwszy.
 2. Upewnij się, że urządzenie zostało WŁĄCZONE i nie jest w trybie gotowości. Logo Saeco jest widoczne.
 3. Upewnij się, że ustawienie funkcji Bluetooth zostało włączone na urządzeniu. Funkcja Bluetooth jest domyślnie włączona. Ustawienie można zmienić w menu ekspresu do kawy.
 4. Sprawdź, czy ekspres został podłączony do innego tabletu. Do urządzenia można w danym momencie podłączyć tylko jeden tablet.

Używany tablet/urządzenie przenośne:

 1. Upewnij się, że zainstalowano najnowszą wersję oprogramowania aplikacji.
 2. Upewnij się, że korzystasz z urządzenia, na którym można używać tej aplikacji. Patrz sekcja często zadawanych pytań (FAQ): Które urządzenia obsługują aplikację Saeco Avanti?
 3. Upewnij się, że ustawienie funkcji Bluetooth na tablecie/urządzeniu zostało włączone.
 4. Sprawdź, czy urządzenie nie znajduje się poza zasięgiem. Maksymalny zasięg to 5 metrów. Zamknij aplikację, podejdź do ekspresu i ponownie otwórz aplikację.
 5. Upewnij się, że inne urządzenia bezprzewodowe bądź inne urządzenia elektroniczne znajdujące się w pobliżu nie powodują zakłóceń.

 
Jeśli po sprawdzeniu powyższych kwestii nadal nie można nawiązać połączenia, wykonaj poniższe czynności. Czasami moduł funkcji Bluetooth w ekspresie staje się niewykrywalny dla innych urządzeń. Ten problem można rozwiązać, wyłączając go na co najmniej 15 sekund i włączając ponownie, a następnie próbując ponownie nawiązać połączenie. 

 1. Zamknij aplikację.
 2. Wyłącz urządzenie.
 3. Zaczekaj co najmniej 15 sekund i ponownie włącz urządzenie.
 4. Zaczekaj, aż będzie ono gotowe do użycia, a logo Saeco stanie się widoczne.
 5. Ponownie otwórz aplikację i spróbuj nawiązać połączenie.


Jeśli to również nie pomoże, usuń aplikację z tabletu, a następnie ponownie ją zainstaluj.
 
Po ponownym zainstalowaniu aplikacji spróbuj jeszcze raz nawiązać połączenie.

 

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?