Pytanie

Dlaczego tacki ociekowe napełniają się tak szybko?

Odpowiedź

Ekspres GranBaristo ma dwie tacki ociekowe. Zewnętrzna tacka ociekowa znajduje się pod kranikiem dozownika (1), natomiast wewnętrzna tacka ociekowa — pod klapką serwisową (2).

Obie tacki ociekowe mogą napełniać się szybko. Nie jest to usterka. Podczas eksploatacji obwody w urządzeniu są płukane wodą, która automatycznie spływa na tacki ociekowe. Tacki ociekowe należy opróżniać za każdym razem, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat lub gdy na pokrywie tacki zostanie wyświetlony wskaźnik pełnej tacki ociekowej („drip tray full”).

Wskazówka: Aby zapobiec przedostawaniu się wody na tackę ociekową podczas płukania, można umieścić filiżankę pod kranikiem dozownika w celu zebrania wody wydostającej się z kranika dozownika podczas cykli automatycznego płukania i samoczyszczenia.Szybkość zapełniania się tacki ociekowej zależy od częstotliwości korzystania z urządzenia. Podczas korzystania z urządzenia woda może ściekać do tacki z różnych powodów.

  1. Po zaparzeniu filiżanki kawy niewielka ilość wody spływa z modułu parzenia bezpośrednio na wewnętrzną tackę ociekową za klapką serwisową. W przypadku spieniania mleka ilość wody przedostającej się na wewnętrzną tackę ociekową będzie nieco większa, ponieważ jest wytwarzana większa ilość pary. 
  2. Na zewnętrznej tacce ociekowej pod kranikiem dozownika zbiera się również woda wydostająca się z kranika dozownika podczas cykli automatycznego płukania i samoczyszczenia, a także kawa rozlana podczas parzenia. Pewna ilość wody używanej podczas cykli automatycznego płukania i samoczyszczenia może również trafić do wewnętrznej tacki ociekowej za klapkę serwisową.

 

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?