Fråga

För vilka åldrar lämpar sig uGrow?

Svar

Appen uGrow har utvecklats för att se till att alla spädbarn växer upp till friska barn. Den är framför allt tänkt att användas för spädbarn som är mellan 0­6 månader, men appen kan självklart även användas för äldre barn. I framtiden kommer vi även att inkludera funktioner för äldre barn.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?