Fråga

Det finns två uGrow-appar i App Store/Google Play Store. Vilken ska jag ladda ned?

Svar

Det finns två appar för uGrow: uGrow smart baby monitor och uGrow healthy baby development & milestones. Det är den andra appen du behöver. Om du även vill använda uGrow smart baby monitor kan också denna app laddas ned.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?