Vraag

Ik maak me zorgen over het delen van de gegevens van mijn baby. Worden de gegevens veilig opgeslagen?

Antwoord

Dat snappen we helemaal. Als het gaat om de privacy en veiligheid van je kleintje, kun je niet voorzichtig genoeg zijn. We nemen de privacy van jou en je baby serieus. Daarom gebruiken we verschillende beveiligingstechnologieën en best practice-methoden om je gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. We passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe en maken gebruik van firewalls en beveiligde servers. We coderen ook bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

Speciale opmerking voor ouders:
Hoewel uGrow niet is bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar, voldoen wij aan de wetgeving indien er toestemming is vereist van een ouder of voogd voor het verzamelen, gebruiken of vrijgeven van de persoonlijke gegevens van een kind.
Als een ouder of voogd ontdekt dat zijn of haar kind zijn of haar persoonlijke gegevens aan ons heeft doorgegeven en jonger is dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via privacy&philips.com. Wij zullen deze gegevens uit onze bestanden verwijderen.

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?