Fråga

Jag är lite orolig över att dela information om mitt barn. Lagras informationen på ett säkert sätt?

Svar

Vi förstår din oro. Det känns som om man inte kan vara försiktig nog vad det gäller ens barns privata sfär och säkerhet. Din och ditt barns säkerhet är högsta prioritet för oss. Vi använder oss därför av flera olika säkerhetstekniska lösningar och metoder för att se till att din information inte försvinner och för att skydda informationen mot otillåten åtkomst. Till exempel används åtkomstkontroll, brandväggar och säkra servrar. Dessutom krypterar vi vissa typer av information, t.ex. ekonomisk information och annan känslig information.

En särskild uppmaning till alla föräldrar:
Appen uGrow riktar sig inte till barn under 16 år och vi följer den gällande lagstiftningen som kräver samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare innan vi samlar in, använder eller lämnar ut personlig information för ett barn.
Om en förälder eller vårdnadshavare får reda på att hans eller hennes barn har försett oss med personliga data och är yngre än 16 år, kontakta oss på privacy@philips.com. Vi kommer då att radera dessa data från våra register.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?