Fråga

Varför måste jag ange all denna information för mitt barns profil?

Svar

Vi använder informationen i barnets profil för att ge dig en mer personlig upplevelse. Denna information, kombinerat med den information du själv lagt in i appen, hjälper oss att ge dig tips och råd i takt med ditt barns utveckling. Det finns en enorm mängd information tillgänglig för föräldrar så vi gör livet enklare för dig genom att endast visa information som du kan ha nytta av i din nuvarande situation.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?