Fråga

Ska jag logga ut varje gång jag stänger appen?

Svar

Du behöver inte logga ut när du stänger appen, men du kan göra det om du vill. Om du har gjort ändringar måste appen synkroniseras innan du loggar ut. Detta sker automatiskt om du är ansluten till internet.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?