Fråga

Kan jag använda appen uGrow både offline och online? Och hur fungerar det?

Svar

Efter att du har loggat in kan du använda appen uGrow både offline och online.
När du är offline får du inte några individuella meddelanden. Den informationen som du själv lagt till (t.ex. vid feber, hur länge du ammat, viktuppgång m.m.) sparas på din smartphone istället för att synkas med molnet. Informationen synkroniseras sedan automatiskt och lagras på den molnbaserade lagringsplatsen nästa gång du är online. Det kräver inget extra ingrepp från din sida.
Om du raderar och installerar om appen innan nya data synkroniserats går den aktuella informationen förlorad.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?