Fråga

Hur kan jag ändra måttenheten?

Svar

Det går att ändra måttenheten från Celsius till Fahrenheit eller från ml till oz i inställningsmenyn i det övre vänstra hörnet på skärmen.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?