Fråga

Var kan jag överföra termometerdata i appen?

Svar

Tryck på + i det nedre högra hörnet på skärmen och välj termometerikonen. Välj sedan termometerfliken om du vill synkronisera informationen från din termometer. Kontrollera att termometern är påslagen. Skärmen visar vilka mätningar som kan överföras. Du kan välja vilka mätningar du vill lägga till och sedan trycka på OK för att starta överföringen.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?