Fråga

Vilka data från min anslutna babyvakt kan jag synkronisera med min app?

Svar

All temperatur- och luftfuktighetsdata synkroniseras automatiskt med din app.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?