Fråga

Var hittar jag informationen från babyvakten i min app?

Svar

Tryck på symbolen uGrow längst upp till vänster på skärmen och gå sedan till "Mina data" och välj "Rumsklimat". Välj därefter temperatur- eller luftfuktighetsfliken beroende på vilken information du vill visa.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?