Fråga

Varför går det inte att logga ut?

Svar

Det går inte att logga ut om du har matat in ny information och inte är uppkopplad till internet. Du måste först ansluta enheten till internet så att den nya informationen kan synkroniseras med den molnbaserade lagringsplatsen och sparas. På så sätt riskerar du inte att gå miste om några minnesvärda ögonblick eller viktig information. När enheten är ansluten till internet sker synkroniseringen automatiskt.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?