Fråga

Det visas inte några anpassade artiklar på min tidslinje.

Svar

Detta kan ha olika orsaker. Eventuellt har du inte matat in tillräckligt med data i spårningssystemet för att en artikel ska genereras. Vi rekommenderar att du regelbundet lägger till information i ditt spårningssystem. Ju mer information som matas in desto mer anpassat innehåll får du tillgång till.
En annan orsak kan vara telefonens språkinställning. Om telefonen är inställd på ett annat språk än språket i det land du befinner dig i, och detta språk inte är engelska, kan inget anpassat innehåll genereras.
Det anpassade innehållet i uGrow är bara tillgängligt på engelska och på det officiella språket i det aktuella landet och detta land väljs som region i telefoninställningarna.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?