Fråga

Jag är skeptisk till råden som ges i appen.

Svar

Vi är medvetna om att det finns många åsikter om hur en förälder ska agera och att olika barns utveckling skiljer sig åt. Om det råder osäkerhet kring barnets hälsa eller utveckling, rekommenderar vi alltid att du kontaktar en läkare för att få ytterligare råd i den aktuella situation.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?