Fråga

Varför får jag anpassad information i min app?

Svar

Som förälder kan informationsflödet vara överväldigande och därför visar vi endast information som vi tror är relevant för dig. Det innebär att det visas artiklar och meddelanden på din tidslinje som har valts ut baserat på barnets ålder och den information som matats in i appen.
Om du är osäker på om informationen är relevant, eller om du vill ha mer detaljerad information, rekommenderar vi att du kontakta en läkare.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?