Fråga

Hur kan jag lita på att innehållet i artiklarna är korrekt?

Svar

Råden som återfinns i våra artiklar har tagits fram på basis av föreskrifter från världshälsoorganisationen (WHO) och med hjälp av specialister.
I vårt specialistteam ingår:

  • Dr Renée Otte, utvecklingspsykolog
    Renée är specialiserad på barns psykiska hälsa och har en doktorsexamen i utvecklings- och barnpsykologi
  • Lili-Marjan Boelens-Brockhuis, specialist på amning
    Lili-Marjan är forskare och har en magisterexamen i biomedicinsk forskning
  • Elly Zwartkruis-Pelgrim, sömnspecialist
    Elly är en erfaren forskare och har en magisterexamen i ekonomisk psykologi

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?