Vraag

Hoe kan ik controleren of de CAM (Conditional Access-module) goed is geplaatst en wordt herkend door mijn TV?

Antwoord

Als de CAM (CI-module) niet op de juiste manier is geplaatst, wordt het menu COMMON INTERFACE niet weergegeven in het TV-menu.
BELANGRIJK: lees de instructie van uw serviceprovider over het installeren van de CAM (CI-module) voordat u deze aansluit op de TV.

Voer de volgende stappen uit om te controleren of de CAM (CI-module) op de juiste manier is geplaatst.

1. Schakel de TV uit.
2. Als er een smartcard bij de CAM is geleverd, plaats dan eerst de smartcard in de CAM.
3. Controleer of de pijl op de smartcard zich aan dezelfde kant bevindt als de pijl op de CAM.
4. Volg de aanwijzingen op de CAM en plaats de CAM voorzichtig in de COMMON INTERFACE-sleuf aan de zijkant van de TV.
Waarschuwing: gebruik niet te veel kracht als de CAM-module niet gemakkelijk in de aansluiting past. Controleer of u de CAM in de juiste sleuf hebt gestoken.

5. Schakel de TV in.
6. Als u een CI+-module gebruikt, worden 5 verificatiestappen weergegeven. U hoeft niet te reageren, de verificatie wordt na enkele seconden automatisch voltooid.
7. Druk op de afstandsbediening op de knop 'OPTIONS' om naar het optiemenu te gaan.
8. Als de CAM wordt herkend, wordt de optie COMMON INTERFACE gemarkeerd.
9. Selecteer COMMON INTERFACE en druk op de cursor naar rechts om de CAM te selecteren.
10. Druk op de knop 'OK' om de CAM-toepassing weer te geven. De CAM-toepassingen variëren per serviceprovider.
11. Volg de instructies van uw serviceprovider om uw CAM in te stellen.

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?