Vraag

Hoe kan ik EasyLink op de TV en op andere apparaten instellen?

Antwoord

  • Voor EasyLink moeten apparaten via HDMI op de TV zijn aangesloten.
  • Deze apparaten moeten beschikken over de HDMI-CEC-functie.
  • Schakel EasyLink in op de TV, druk op Home > Setup (Configuratie) > Installation (Installatie) > Preferences (Voorkeuren) > EasyLink en selecteer On (Aan).
  • Schakel ook de HDMI-CEC-functie op het aangesloten apparaat in.
  • De HDMI-CEC-functie op apparaten van een andere fabrikant werken mogelijk niet met uw TV vanwege verschillende interpretaties van de HDMI-CEC-industriestandaard.

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?