Vraag

Worden persoonlijke gegevens opgeslagen op de TV?

Antwoord

Een dienst kan bepaalde instellingen opslaan op uw TV. Deze instellingen worden ook wel cookies genoemd. Controleer of de dienst uw gegevens opslaat in een cookie voordat u vertrouwelijke gegevens invoert op een pagina. Cookies vormen een risico doordat iemand anders die dezelfde TV gebruikt uw vertrouwelijke gegevens kan gebruiken. Dit is hetzelfde als bij de cookies die op een PC worden opgeslagen.

U kunt uw persoonlijke gegevens wissen in het TV-menu; [Setup] (Configuratie) > [Network settings] (Netwerkinstellingen) of [Installation] (Installatie) > [Clear Net TV memory] (Net TV-geheugen wissen) of [Clear Apps memory] (Toepassingsgeheugen wissen).

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?